Wat is digikriebels?

Digikriebels is een reeks van vier lessen voor ouders en grootouders van kleuters in de derde kleuterklas. De lessen vinden plaats op school en worden door een leerkracht van het centrum voor basiseducatie gegeven. De (groot)ouders maken kennis met de computer en de mogelijkheden daarvan. Via educatieve spelletjes ontdekken ze verschillende ontwikkelingsdomeinen die ook in de klas aan bod komen.

 

Met Digikriebels willen we deze (groot)ouders in de digitale wereld onderdompelen en hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid in deze wereld opkrikken. Daarnaast willen we hen meer inzicht geven in het leerproces van hun kind. Vooral inzicht in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten (schoolrijpheid). Want we weten dat de betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de schoolloopbaan van kinderen.

 

Het project Digikriebels loopt sinds 2010 en wordt gecoördineerd door Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad Gent en District09. Het project wordt gerealiseerd binnen een samenwerkingsverband met de brugfigurenwerking van Stad Gent die de brug tussen school en thuis versterkt en CBE Ligo Gent-Meetjesland-Leieland dat opleidingen voor volwassenen die basisvaardigheden ontbreken organiseert. De lessen vinden plaats in Gentse scholen met een brugfiguur.

Meer informatie over Digikriebels kan je verkrijgen via Digitaal.Talent@Stad.Gent.

Projectpartners digikriebels

Logo Stad Gent
Logo District09
Logo Digitaal Talent Gent
Logo Ligo