top of page

Wat is digikriebels?

Digikriebels is een reeks van vier lessen voor ouders en grootouders van kleuters in de derde kleuterklas. De lessen vinden plaats op school en worden door een leerkracht van het centrum voor basiseducatie gegeven. De (groot)ouders maken kennis met de computer en de mogelijkheden daarvan. Via educatieve spelletjes ontdekken ze verschillende ontwikkelingsdomeinen die ook in de klas aan bod komen.

Sinds 2021 zijn we ook met een proeftuin gestart in het lager onderwijs. Daar ligt de focus vooral op de digitale communicatie met de school. Ouders gaan met hun eigen toestel aan de slag om de communicatiekanalen van de school te leren kennen. Daarnaast leren ze ook over het digitaal schoolwerk van hun kinderen. Via de sessies willen we ouders helpen om digitaal te starten of verder bij te leren. Daarom gaan we ook zeer vraaggestuurd te werk: we luisteren naar de noden die de ouders hebben en naar welke digitale media ze nieuwsgierig zijn.

 

Met Digikriebels willen we deze (groot)ouders in de digitale wereld onderdompelen en hun zelfvertrouwen en hun zelfredzaamheid in deze wereld opkrikken. Ook willen we hen meer inzicht geven in het leerproces van hun kind. Bij Digikriebels kleuters gaat dit om inzicht in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten (schoolrijpheid). Bij Digikriebels lager onderwijs gaat dit om inzicht in het digitale partnerschap tussen ouders en school (digitaal schoolwerk, digitale communicatie). Want we weten dat de betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de schoolloopbaan van kinderen.

 

Het project Digikriebels loopt sinds 2010 en wordt gecoördineerd door de e-inclusiewerking van Stad Gent en District09. Het project wordt gerealiseerd binnen een samenwerkingsverband met de brugfigurenwerking van Stad Gent die de brug tussen school en thuis versterkt en CBE Ligo Gent-Meetjesland-Leieland dat opleidingen voor volwassenen die basisvaardigheden ontbreken organiseert. De lessen vinden plaats in Gentse scholen met een brugfiguur.

Meer informatie over Digikriebels kan je verkrijgen via e-inclusie@stad.gent.

Projectpartners digikriebels

19_OCG_LOGO_COMBI_KLEUR.png
Logo District09
Logo Ligo
bottom of page