Welkom op de website van Digikriebels!

 

 

Digikriebels is een reeks lessen voor ouders en grootouders van kleuters in de derde kleuterklas. De lessen vinden plaats op school en worden door een leerkracht van het centrum voor basiseducatie gegeven. De (groot)ouders maken kennis met de computer en de mogelijkheden daarvan. Via educatieve spelletjes ontdekken ze verschillende ontwikkelingsdomeinen die ook in de klas aan bod komen.

 


 

Digikriebels is een project van:

Digitaal Talent                   

 

met de steun van:

KBSlogo Evens FoundationTelenet Foundation