Digikriebels: Digiboxen

De Digiboxen zijn een initiatief binnen het project Digikriebels. Elke Digibox zit boordevol digitale doe-activiteiten voor kleuters van de tweede/derde kleuterklas en hun ouders. Scholen kunnen de Digiboxen gratis ontlenen om een Doedag te organiseren waarop kinderen en ouders in diverse workshops aan de slag gaan met digitale media.

Op een Digitale Doedag krijgen de kleuters de kans om kennis te maken en te experimenteren met digitale middelen terwijl ze spelenderwijs oefenen op diverse ontwikkelingsdoelen. Tegelijkertijd ontdekken ouders de educatieve mogelijkheden van digitale media en worden meer zelfzeker in het gebruik ervan. Ouders zien wat hun kleuter leert (versterkt de ouder-kind relatie) en zien hoe hun kleuter leert op school (versterkt de band tussen school en ouders). Samen ontwikkelen ze de basisvaardigheden om te werken met verschillende digitale media.

> > >    Klik hier om de digiboxen online te reserveren!   < < < 

Meer informatie over de Digiboxen


Boekenkriebel: Luister en kijk naar prentenboeken

Ouders en kleuters beluisteren samen een digitaal verhaal en kijken naar de animaties. Nadien wordt er gepraat over wat ze gezien en gehoord hebben. Met de boekenkriebel maken de ouders en kleuters kennis met de werking van de computer, hoofdtelefoon en digitale prentenboeken.

Wii-kriebel: Een wedstrijdje lopen op tv

Ouders en kleuters gaan samen aan de slag met de Wii. Ze sporten voor de televisie en nadien wordt er gepraat over het spel en sport. Met de Wii-kriebel maken de ouders en kleuters kennis met de werking van de Wii, controllers, televisie, en digitale sportspelletjes.

Fotokriebel: Maak gekke dierenportretten

Ouders en kleuters nemen samen foto’s en zijn samen fotomodel. De modellen gebruiken het dierenmasker en de fotografen maken het portret. Nadien wordt gewisseld en een slideshow getoond. De foto’s worden besproken samen met de kleuters en ouders. Met de Fotokriebel maken de ouders en kleuters kennis met de werking van het digitaal fototoestel, computer en een diavoorstelling van foto’s.

 

Oorkriebel: Babbelbox

Ouders en kleuters nemen samen een gesprek opof zingen samen een lied. De opnames worden bewaard en beluisterd via Windows Mediaplayer. Nadien worden deze opnames in groep besproken. Met de Oorkriebel maken de ouders en kleuters kennis met de werking van de computer, microfoon, boxen en Windows Mediaplayer.

Videokriebel: Show TV

Ouders en kleuters gaan per duo één minuut in het filmlokaal en nemen iets op. Wanneer iedereen iets opgenomen heeft worden de filmpjes bekeken en besproken. Met de Videokriebel maken de ouders en kleuters kennis met de werking van de videocamera, statief en computer of televisie.

BeeBotkriebel: Samen programmeren

De Beebot is een schattig robotje in de vorm van een bij. Ouders en kleuters geven eenvoudige opdrachten in.. De BeeBot voert de opdrachten uit: hij beweegt naar voren, naar achteren, draait naar links, draait naar rechts en probeert z'n doel te bereiken.